ПОЗВОНИТЕ НАМ!

Мы в соцсетях
Контакты

бронь-авиа

Договор с туристом

Выберите страну для путешествия

ДОГОВІР №___
про надання туристичних послуг

м. Київ                                                                                                                                               «____»__________2013 р.

 ТОВ «Роксолана-Тур» (ліцензія ДТА України АВ № 157919, від 22.09.2006 р.), в подальшому „Виконавець” в особі генерального  директора Гурікової Людмили Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин (ка) ________________________________________________паспорт _____________________, з другої сторони в подальшому „Замовник”, уклали даний Договір про наступне: 
Визначення термінів:
Договір – даний договір про надання туристичних послуг;
Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною  ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

1. Предмет договору
1.1. Виконавець приймає на себе обов’язки з організації та оформлення туристичної поїздки групи (індивідуального туру) за винагороду та за рахунок Замовника .
1.2. Замовник приймає на себе обов’язки отримати  комплекс   туристичних послуг, передбачених даним договором та своєчасно сплатити вартість туристичного продукту, наданого Виконавцем. 
2. Умови надання туристичних послуг
2.1. Організація туристичної подорожі:
Маршрут:  ________________________________________________________________________
Готель, санаторій, пансіонат:____________________________________________________________
Термін поїздки   з: __________     до:      ______________р.  _
Кількість місць:   ,  із них дорослих :   /     дитячих:   -           _
Розміщення: SNGL                                  DBL                  TRPL                                      _
Розміщення дитини:  на основному ліжку                   додатковому ліжку                  без місця                    _
Харчування: _сніданок    напівпансіон             пансіон _________________________
Транспортне сполучення:  літак,   залізниця,   автобус,  авто   (необхідне підкреслити)                                                            
Екскурсійна програма:                                                                                                                                                        Страхування (ким здійснюється, необхідне підкреслити): _______________________________________
Перелік  послуг, що надаються Замовнику: бронювання готелю, харчування, замовлення квитків трансфер, екскурсійна програма___________________________________________________________,   
П.І.Б. Осіб, що слідують з Замовником, серія та номер паспорта:
____________________________________________________________________________
Повна вартість туру (для дорослих): ____________________________________________________________________________
Пільгова вартість туру (для дітей):
____________________________________________________________
3.  Обов'язки сторін.

3.1 Виконавець зобов’язується:
3.1.1 Надати туристичні послуги у повному обсязі у і встановлений строк, у кількості та якості, що обумовлені даним  Договором;
3.1.2 Інформувати Замовника про:  
- програму туристичного обслуговування; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення) рейсів; 
- характеристику готелю, інших місць розміщення Замовника, у тому числі його місце розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування;
- звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;
 - правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 - правила візового митного режиму;
 - види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;
 - порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;
- дату і час початку та закінчення надання туристичної послуги, її тривалість;
 - відомості про мінімальну кількість туристів у групі,  терміни інформування Замовника про те,  що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;
 - відомості про страхову організацію,  що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичної послуги, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;
 - про ціну туристичної послуги і порядок здійснення оплати;
 - про місце перебування організації (організацій), уповноваженої Виконавцем на прийняття претензій Замовника, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.
3.1.3 Забезпечити медичне  страхування Замовника та страхування Замовника від нещасного випадку або перевірити наявність сплаченого страхового полісу Замовника на весь період туристичної поїздки;  
3.1.4 Видати Замовнику документи, які надають право власності на туристичний продукт;
3.2. Замовник зобов'язується:
3.2.1 В строк до  _______________  р. надати Виконавцю  для оформлення туру наступні документи: 
- закордонний паспорт, - заповнені анкети;- фото 3,5 х 4,5; - довідку з місця роботи.
3.2.1 Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, дотримуватись вимог відносно збереження об'єктів історії, культури, природи, а також митних правил та правил в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування;
3.2.2 Своєчасно сплатити вартість послуг, обумовлених Договором;
3.2.3 Своєчасно сплатити вартість страхового;
3.2.4 У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час перебування в санаторно-курортних закладах, готелях, пансіонатах відшкодовувати у повному обсязі матеріальні та моральні збитки потерпілій стороні;
3.2.5 Самостійно сплачувати рахунки за користування додатковими послугами, не обумовленими даним Договором;
4. Права сторін
4.1 Виконавець має право:
4.1.1 За погодженням Замовника змінити тривалість та маршрут туру, клас обслуговування, вартість туристичної послуги, при умові повідомлення про це, не пізніше як за 20 днів до початку туру.
4.1.2 Провести заміну готелю, що зазначений в п.2.1 цього Договору, на рівнозначний, у випадку виникнення обставин, які не залежать від Виконавця.
4.1.3 Розірвати Договір про надання туристичних послуг без відшкодування Замовнику збитків у разі:
а) виникнення форс-мажорних обставин, в результаті яких надання послуг неможливе;
б) порушення Замовником терміну сплати туру;
в) незібрання мінімальної  кількості  туристів,  необхідної для створення групи, про що туристів повинно бути  повідомлено  не пізніше ніж за 20 днів до початку туру;
4.1.4 Вимагати відшкодування збитків, заподіяних йому Замовником.
4.2 Замовник  має право:
4.2.1 На особисту безпеку, захист життя, здоров’я та прав споживача; на оформлення Виконавцем необхідних страхових документів; на отримання медичної допомоги у випадках захворювань відповідно до умов страхування; на відшкодування матеріальних та моральних  збитків у випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору;
4.2.2. Розірвати Договір без відшкодування збитків Виконавцю, якщо збільшення загальної вартості туристичного продукту перевищують 5% обумовленої вартості (первісної ціни), а також у випадку підвищення цін на туристичні послуги при їх загальнодержавних змінах;
5. Порядок розрахунків 
5.1. Вартість візи Замовник сплачує самостійно.
5.2. Вартість туристичного продукту і комісійну винагороду Замовник сплачує Виконавцю на розрахунковий рахунок, що вказаний в п.11 Договору, або безпосередньо   чеському оператору по узгодженню сторін.
5.3 Вартість послуг з оформлення  страхового полісу згідно з інвойсом № __ від ___________. Замовник сплачує Виконавцю на розрахунковий рахунок, що вказаний в п.11 Договору.
5.4. Всі фінансові відносини між Виконавцем та Замовником, а також узгоджені ціни турів, які надає Виконавець є конфіденційними і не підлягають розголошенню третій стороні.  
6. Форс – мажор
6.1. При виникненні форс–мажорних обставин: війна, повінь, землетрус, страйки, зміни в законодавстві та інших явища непереборної сили, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору. Виконавець зобов'язується в 14-ти денний строк повідомити Замовника про настання форс - мажорних обставин, на протязі 7-ми днів надати письмові докази компетентних органів. При настанні форс-мажорних обставин, по взаємній угоді сторін, строки виконання обов'язків за Договором змінюються або Договір розривається. 
7. Додаткові умови
7.1. У випадку відмови Замовника від туристичних послуг, відповідно до умов Договору,  після прийняття замовлення, але до строків настання відповідальності згідно п.7.2 Договору Замовником відшкодовуються організаційні витрати  Виконавця в розмірі 160 грн.
7.2. Орієнтовні терміни та відсоток відшкодування фактичних витрат Виконавця з бронювання за наявності підтверджуючих документів:

У строк від 30 до 15 днів до початку подорожі -

30% від загальної вартості туристичних послуг

У строк від 14 до 7  днів до початку подорожі  -

50% від загальної вартості туристичних послуг

У строк від 7 до 3  днів до початку подорожі -

80% від загальної вартості туристичних послуг

у строк  менш, ніж за 2 доби

100% від загальної вартості туристичних послуг

7.3. В разі запізнення Замовника до готелю, іншого місця розміщення Замовника, з нього стягується  штраф в наступних розмірах:
- за перший день затримки - 100% вартості проживання за добу;
- за другий день –  50% вартості проживання за добу;
- за кожен наступний день затримки - 30% вартості проживання за добу.
7.4. В разі дострокового залишення Замовником готелю, іншого місця розміщення, йому підлягає поверненню:
-за останній день проживання згідно умов договору - 0% вартості проживання за добу;
-за переостанній день - 50% вартості проживання за добу;
-за інші дні ­- 70 % вартості проживання за добу.
7.5. При виникненні страхового випадку, Замовник з  претензією по відшкодуванню збитків звертається до страхової компанії, яка вказана у страховому полісі.
7.6. Претензії з приводу зникнення особистого майна Замовника розглядаються тільки при наявності офіційних документів, що підтверджують факт розкрадання та на основі діючого законодавства країни тимчасового перебування.
7.7. Всі претензії до Виконавця з питань обслуговування приймаються на протязі 2-х тижнів після здійсненої подорожі при наявності документів, що підтверджують обґрунтованість претензії. По закінченню цього терміну Виконавець претензій не приймає.
7.8. При анулюванні подорожі з вини Виконавця (за виключенням випадків відмови Посольства у видачі візи) Замовнику компенсується повна вартість путівки.
7.9. Виконавець не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Замовнику відмовлено у виїзді з країни чи в’їзді до країни тимчасового перебування.
7.10. У випадку відмови Посольства у відкритті візи, Замовнику повертається вартість туру, за виключенням можливих санкцій приймаючої сторони, консульського збору та організаційних витрат “ВИКОНАВЦЯ”.
7.11. Збитки Замовнику, спричинені йому в результаті ненадання туристичних послуг або надання їх не в повному обсязі чи неналежної якості з вини  Виконавця, відшкодовуються згідно діючого законодавства України. 
8. Порядок врегулювання спорів
8.1. Всі спори та розбіжності між Замовником та Виконавцем вирішуються шляхом переговорів.
8.2. Всі претензії по організації туру приймаються Виконавцем при наданні наступних документів:
чинний Договір, за підписом Замовника;
документ, підтверджуючий факт ненадання належних послуг від партнера Виконавця, за підписом представника цієї організації;
документ, підтверджуючий  не  надання партнером Виконавця Замовнику компенсуючих послуг;
8.3. У випадку, якщо Замовнику були запропоновані компенсуючі послуги і він ними скористався - претензія вважається не дійсною. 
9. Строк дії договору
Строк дії договору: з моменту сплати вартості послуг, зазначених у даному Договорі - до закінчення  туру. 
10. Заключні положення 
11. Реквізити сторін 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

ТОВ «Роксолана-Тур», 
 07300  м. Вишгородв, вул. Шолуденко, 11

Тел:044 5456340, 5456341
e-mail:kiev1@cz1.ua
р/р 2600262906 

У Банку «Райфайзен-АВАЛЬ» Банк в м. Вишгородi,

МФО 380805, код ЄДРПОУ30607755

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор ___________________Л. І.Гурікова

 

ЗАМОВНИК: 
_____________________________________________

(Призвище)

_____________________________________________

(Ім’я, Побатькові)

_____________________________________________

(Серія і № паспорта)

_____________________________________________

(Домашня адреса)

____________________________________________

(Домашня адреса)

 

 

 

 


______________________________________

(підпис)

 

 
Я,____________________________________________________, від свого імені та від імені осіб, які подорожують зі мною і які уповноважили мене на підписання цього Договору, з програмою тура ознайомлений та згоден. Інформацію по організації туру, своїх правах, обов’язках, правилах безпеки та поведінки по маршруту прямування та у країні перебування, умови страхування, порядку відшкодування нанесених збитків, умовах відмови від послуг, правилах перетинання державного кордону, а також об’єктивну інформацію про країну перебування, законах та правилах проживання, звичаях місцевого населення, поведінки у громадських місцях  та місцях, пов’язаних с проведенням релігійних обрядів отримав.   
 “_______”______________2011 р.              П.І.П. ___________________________ Підпис _______________________